Back to All Events

Lithuanian Independence Day | kovo 11


  • Madison Club 5 East Wilson Street Madison, WI, 53703 United States (map)

Madison’o Lietuviai paminejo Lietuvos Nepriklausomybės Atgavimo dieną susirinkdami Kovo-11 iškilmingai vakarienei.

“Negaliu patikėti kad jau praėjo 25 metai...” – girdėjosi pokalbiuose ir visi skubėjo pasidalinti savo prisiminimais iš to įspūdingo laikmečio.
Šių metų minėjimą surengė Madison Vilnius Sister Cities, Inc. Minėjimas vyko Wisconsin University Club – gražiose, senoviškose Universiteto patalpose.

Wisconsino Garbės Konsulė Leslie Liautaud negalėjo atvykti į minėjimą, bet pasiuntė turiningą ir širdingą sveikinimą, kuriame citavo Lietuvos įžimybes apie dabartinę pasauline krizę, priminė paskutinio meto svarbesnius įvykius, ir kalbėjo apie ateities planus. Vienas iš idomiausių jos paminėtų projektų yra padovanoti Rutos Šepetytės knygą “Between Shades of Gray“ kiekvienai Wisconsino mokyklai.

Wisconsin Univeristy Club Agnės Dabrukaitės (klubo vadybininko pavaduotojos) iniciatyva šiais metais pirmą kartą surengė “Lietuviska Savaite”, kurios metu Madison visuomenė turėjo galimybe susipažinti su lietuviska virtuve. Šiai savaitei Univeristy Club virėjas Nick Dulak paruoše skanių lietuviskų patiekalų: šaltibarščiu, cepelinu, balandėliu ir medaus pyrago.

MVSC ir Madison lietuvių bendruomenė dėkingi Agnei Dabrukaitei, Nick Dulak ir visai University Club komandai už tokį grazų ir malonų rengynį.

Madison Lithuanians celebrated Kovo 11, the commemoration of the restoration of Lithuanian Independence.

Madison Lithuanians celebrated Kovo 11, the commemoration of the restoration of Lithuanian Independence, with a joyful gathering on the day itself. “I can’t believe it’s been 25 years” was the most common comment heard. Everyone had a memory to share, from the young who witnessed the momentous event as youth in Lietuva, to those older who were living here and rejoiced at the dream come true.

This year’s observance, sponsored by Madison Vilnius Sister Cities, was held at the at the University Club on the University of Wisconsin campus. TheHonorary Consul Leslie Liautaud was unable to attend due to illness, but sent a moving and thought-provoking address, quoting the ideas and views expressed by Lithuanian notables in regard to the Ukrainian situation, reviewing the events of the past year in the Madison Lithuanian community, and announcing her plans for the future. One of the most exciting is the project to place the book Between Shades of Gray, by Ruta Sepetys, into every school in Wisconsin.

A Lithuanian meal, featuring cepelinus (potato meat dumplings), saltibarscius (cold borscht) and medaus pyraga (honey cake) was prepared by the club’s chef, and offered to the Madison public all week long in celebration of “Lithuania Week”.

Thanks go to Agne Dabrukaite, Assistant Manager of the Club, and chef Nick Dulak who together with the entire University Club team brought about the wonderful meal and event.